Parlem de còmic, televisió o cinema

Xerrades
Podem parlar de la meva activitat en el còmic, bàsicament en el gènere de l’humor o l’aventura (he treballat amb alguns dels millors). O de la història del cine i/o el seu impacte social.

Tallers
De guionització per a còmic, televisió, cinema o ràdio. Dirigits a nens, joves, aficionats, aspirants a professional, dibuixants, mestres, professor/es… N’he fet tants que puc dir que és una de les meves especialitats.

Llenguatge audiovisual
Còmic, cinema i televisió tenen el seu propi llenguatge, amb diferències segons el mitjà, però sovint no és prou conegut per a molta gent lectora o espectadora. Adapto les explicacions depenent si tinc davant nens, joves o adults, especialment si són docents, però aquesta activitat  sempre funciona.

Cinema i context
Cada creació artística és testimoni del seu temps, també el cinema. De fet ens explica millor el segle XX (i una mica del XIX i del XXI) que molts llibres de text. Podem fer l’activitat parlant i posant exemples o veient una pel·lícula i comentant-la des d’aquest punt de vista.